Discover projects
News Post

Ukens profil: Ser stort potensial i sentrum

City development

desember i or skrev Estate Nyheter at Predio AS betaler 100 000 kroner i finnerlønn til personer som tipser om tomter eller råloft med mulighet for utvikling av middels store eiendomsprosjekter i stor-Oslo.

– Det har slått veldig bra an, og resultatene begynner å komme nå. Vi jobber primært opp mot borettslag og sameier, enten det er loftutbygging eller at de eier parkeringsarealer som kan bygges ut. Dette er prosesser som fort tar ett år, ettersom et mulig salg må behandles av både styret og generalforsamlingen i borettslaget eller sameiet, svarer Svein Stokke i Predio.

Hva opptar deg mest på jobben om dagen?

– Det er nok et engasjement for en bærekraftig og fornuftig byutvikling. Vi bør bygge mer og tettere i Oslo sentrum, og så må byen vokse innenfra og ut, istedenfor å bygge på et jorde utenfor byen. Samtidig må det bygges på en slik måte at Oslo forblir en hyggelig by å bo i. Vi opplever imidlertid at veldig mange prosjekter stoppes av Byantikvaren, sier han og fortsetter:

– Alle er enige i at vi må gjøre noe med klimakrisen, men skal vi nå klimamålene, kan vi ikke fortsette å bare bygge nytt.

Vern vs. miljø er en vanskelig diskusjon?

– Ja, helt klart. Det er bra å bevare bygg, men det er paradoksalt hvis klimakrisen fører til at kjellerne i de bevaringsverdige byggene oversvømmes.

Hvilke områder har du mest tro på fremover?

– Jeg har veldig stor tro på Oslo sentrum, hvor det er en enormt potensial for vekst. Vi har kartlagt eiendommene mellom Ring 1 og 3, og kommet frem til at oppføring av tilbaketrukne etasjer på tak – som ikke vil påvirke lysforhold etc. – kan gi 421 000 nye salgbare kvadratmeter. Men dette forutsetter at det utarbeides en ny veileder, som gjør det mulig med en tilbaketrukket etasje på taket av bygg med 4-5 etasjer. Det er også i byen de unge ønsker å bo – ikke på det nevnte jordet utenfor byen.

Hvordan havnet du i eiendomsbransjen?

– Jeg studerte arkitektur, og har et brennende engasjement for bærekraft og byutvikling. Senere har jeg funnet ut at man må være på eiersiden i et eiendomsselskap for å kunne påvirke hvordan det faktisk skal bygges.

Hva gjør du når du ikke arbeider med eiendom?

– Jeg trener hver ukedag, og så leser jeg eller hører på lydbok – gjerne faglitteratur innenfor arkitektur, økonomi og markedsføring. Når jeg har tid, tar jeg en tur på fjellet.

Hva vet vi ikke om deg?

Jeg studerte arkitektur og byplanlegging i Buenos Aires, og bodde der i 7 år. Det var helt fantastisk. Jeg lærte meg også flytende spansk.

www.estatenyheter.no

CEO/Architect

Svein Stokke

More from
Svein
Latest news

Discover latest posts
from Predio

Recent posts
About
Svein