Discover projects
News Post

Skal være med å ta Predio et steg videre

City development

Hun får ansvaret for anskaffelser, kjøp og oppfølging av boligprosjekter til og med innvilget tillatelse til tiltak.

– Suksessen i Predio AS er at vi har bygget en akademisk sterk organisasjon i alle ledd, med fokus på bærekraft, arkitektur og livskvalitet. Dette resulterer i at vi kan tiltrekke oss et slikt talent som Liv, uttaler daglig leder Svein Stokke i Predio.

Harr kommer fra stillingen Design Manager i Size Group, og bringer med seg erfaring fra nisjemarkedet i high-end bolig i London. Hun har en Master i eiendomsutvikling fra University of Westminster, samt en bakgrunn i arkitektur.

– Utbyggere har et samfunnsansvar innenfor estetikk, men også bærekraft. Satsningen hos Predio er nettopp en fusjon av disse vesentlige momentene, hvilket jeg ser frem til å ta del i, sier Harr.

Tidligere har Predio i hovedsak jobbet med utbygging av råloft. Harr skal være med å ta steget mot en større satsning innenfor også andre transformasjonsprosjekter.

– Transformasjon er et spennende felt som ofte tilbyr andre interessante estetiske kvaliteter, men samtidig understøtter bedriftens bærekrafts mål i form av gjenbruk og ettertanke for nestemann, sier hun.

Estate Magazine

More from
Latest news

Discover latest posts
from Predio

Recent posts
About